Podziękowania
Podziękowania
za udział w pogrzebie
ŚP.
JÓZEF SUCHANEK