Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO netTG.pl Gospodarka i Ludzie

 
Właścicielem serwisu internetowego netTG.pl jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice, tel. 510 094 722, 577 811 944 (dalej: Wydawnictwo Gospodarcze lub Spółka).

Korzystanie z serwisu i jego części jest bezpłatne, o ile nie zaznaczono inaczej.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

WARUNKI LICENCJI

Wykorzystywanie danych z portalu Gospodarczego netTG.pl - ich kopiowanie, powielanie w części lub całości lub zmieniane - wymaga uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa Gospodarczego i opłacenia opłaty licencyjnej. Zastrzeżenie to dotyczy tekstów, zdjęć, filmów wideo, grafik z portalu.

Zainteresowani wykorzystaniem tych materiałów są zobowiązani do złożenia zamówienia u Wydawcy Serwisu na adres poczty elektronicznej: redakcja@netTG.pl.

Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu, zdjęcia, filmu wideo lub grafiki wraz z licencją do jednorazowego wykorzystania. Forma przekazania zamówionego materiału podlega każdorazowo ustaleniu.

Opłata licencyjna wynosi netto 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy tekst, zdjęcie, film wideo, grafikę. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny materiałów.

Zamówiony materiał zostanie wydany po przekazaniu dowodu wpłaty na adres poczty elektronicznej: redakcja@netTG.pl.

Licencja pozwala na jednorazowe wykorzystanie materiału. Nie skutkuje przekazaniem autorskich praw majątkowych do tych materiałów. Materiał opublikowany przez licencjobiorcę musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub sygnaturą autora oraz nazwą portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wydawnictwo Gospodarcze w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych - działając w tej mierze zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 p79 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 str. 1) oraz w Ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być imprezy organizowane przez Wydawnictwo Gospodarcze oraz przetargi, publikowane w serwisie jak również uzyskanie pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Wówczas Użytkownik, wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., jest proszony o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Gospodarcze zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa.

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jej użytkownikach poprzez zapisywanie w ich urządzeniach końcowych plików „cookies”.

Strona internetowa profiluje użytkowników, posiada reklamy, ma charakter komercyjny.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dlatego Wydawnictwo Gospodarcze - wydawca serwisu internetowego netTG.pl - opracowało poniższy dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 


Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawca portalu netTG.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu netTG.pl:

Rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach - wynikających ze zmiany prawa, wpływających na treść Regulaminu - poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach netTG.pl.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących dokumentu o ochronie prywatności, warunków korzystania z portalu netTG.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: pomoc@netTG.pl.

 
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu górniczym netTG.pl, użytkownik powinien dokonać rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwym korzystanie z pełnego dostępu do portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników jest przechowywany na serwerze portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

Zapisując się na subskrypcję naszego newslettera i jednocześnie akceptując regulamin portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji. W ramach naszych mailingów wysyłane są również informacje komercyjne, zlecane przez naszych partnerów-reklamodawców.

Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z naszej listy wysyłkowej. W przypadku problemów technicznych można poprosić o ręczne usunięcie adresu. Mailingi są wysyłane automatycznie do wielu użytkowników naraz. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.


Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. w celu związanym z uzyskaniem pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, odbywa się na podstawie zgody użytkowników wyrażonej podczas rejestracji na portalu.

Informacje na temat danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. udzielane są na podstawie wniosku.

W każdej chwili użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 954-00-06-146, REGON: 272143728, e-mail: rmordak@gornicza.com.pl, telefon: 32 4288713.

Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Sikora, tel. 690 934 219, e-mail: biuro@sikorakancelaria.pl .

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż korzystanie z pełnego dostępu do treści i usług portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie będzie niemożliwe oraz niemożliwym będzie udział w imprezach organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej nie jest to konieczne, tj. przez okres korzystania z pełnego dostępu do portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do zapomnienia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Polityka bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z serwisu netTG.pl Gospodarka i Ludzie oznacza zapoznanie się z Polityką bezpieczeństwa i akceptację jej treści.
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: redakcja@nettg.pl Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, tj. w przeglądarce lub na dysku twardym komputera, smartfonie czy innych urządzeniach, z których użytkownik łączy się z internetem. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Dalsze korzystanie ze strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików “cookies”.

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator lub podmiot z nim współpracujący.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celach:

- tworzenia statystyk,

- umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika strony internetowej dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);

- utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej,

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Jeśli użytkownik strony internetowej nie chce otrzymywać plików „cookies”, może dokonać zmiany ustawień przeglądarki w każdym czasie.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi, w tym o możliwości usunięcia, plików „cookies”, dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY POD MATERIAŁAMI NA PORTALU ORAZ NA FORUM netTG.pl

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jagiellońska 6/10, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego netTG.pl Gospodarka i Ludzie, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w forum netTG.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy. Ponadto regulamin odnosi się do możliwości dodawania komentarzy do materiałów ukazujących się na łamach portalu netTG.pl.

§ 2

Dostęp do serwisu forum netTG.pl posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu netTG.pl. Dostęp do opcji dodawania komentarzy w portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie mają wszyscy użytkownicy portalu, pod warunkiem, że przestrzegają niniejszego regulaminu, o ile Wydawca portalu nie zastrzegł inaczej.

§ 3

Uczestnik Forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie oraz internauta dodający komentarze do materiałów zamieszczonych na portalu netTG.pl publikuje swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawnictwo Gospodarcze nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie i w ramach systemu dodawania komentarzy funkcjonującego na portalu.

Wydawnictwo Gospodarcze nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu w serwisie internetowym netTG.pl i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw użytkowników serwisu, w tym ich dóbr osobistych, chyba że Spółka wiedziała, iż wpis narusza te dobra i nie usunęła go niezwłocznie.

Wydawnictwo Gospodarcze nie ma obowiązku monitorowania sieci, tj. stałego sprawdzania treści przesyłanych danych ze względu na ewentualne naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub potencjalne zagrożenie praw osób trzecich.

Użytkownik, którego prawa, w tym dobra osobiste, zostały naruszone w związku z publikacją innego użytkownika w ramach forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie jest zobowiązany powiadomić Wydawnictwo Gospodarcze o naruszeniu jego praw oraz wskazać, na czym polega bezprawny charakter danych zamieszczonych w poście na forum.

W razie uzasadnionego zgłoszenia naruszenia praw osób korzystających z serwisu internetowego netTG.pl Gospodarka i Ludzie Wydawnictwo Gospodarcze ma prawo usunąć wskazane dane o bezprawnych charakterze.

§ 4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie i w systemie komentarzy treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

§ 5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie i w systemie komentarzy treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.

§ 6

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie i w systemie komentarzy przekazów reklamowych.

§ 7

Wydawnictwo Gospodarcze, niezależnie od treści § 3, zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w § 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w forum netTG.pl Gospodarka i Ludzie i w systemie komentarzy wobec osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie forum netTG.pl oraz w systemie komentarzy przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez administratora Wydawnictwa Gospodarczego zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień § 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

§ 8

Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Wydawnictwo Gospodarcze może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie przy zamieszczaniu wpisu. Wydawnictwo Gospodarcze nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum netTG.pl i systemu komentarzy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
(Zobacz: OCHRONA PRYWATNOŚCI.)

§ 9

Wydawnictwo Gospodarcze dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum netTG.pl i systemu komentarzy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§ 10

Wydawnictwo Gospodarcze zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum netTG.pl i systemu komentarzy z treści serwisu netTG.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 11

Sztuczne generowanie ruchu na stronach portalu przy użyciu niedozwolonych programów i technik będzie skutkować zablokowaniem konta użytkownika, jego adresu IP oraz ewentualnie usunięcie z portalu treści, które były obiektem wywołania sztucznego ruchu.

§ 12

Uczestnicy forum i systemu komentarzy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum i stronach portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w Trybunie Górniczej oraz innych mediach wydawanych przez Wydawnictwo Gospodarcze.

§ 13

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawnictwo Gospodarcze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach portalu netTG.pl.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TWOJA GALERIA

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:
Regulamin - niniejszy REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TWOJA GALERIA;
Administrator - Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Jagiellońska 6/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000117339, wydawca serwisu Twoja Galeria.
Serwis Twoja Galeria - serwis internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Gospodarcze pod adresem netTG.pl Gospodarka i Ludzie, umożliwiający użytkownikom zamieszczanie zdjęć ich autorstwa oraz publiczne udostępnianie takich zdjęć;
Portal - portal internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Gospodarcze pod adresem netTG.pl oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL, a także pod każdym będącym ich kontynuacją;
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis Twoja Galeria. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej pod warunkiem działania przez uprawnionego pełnomocnika.

§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez Wydawnictwo Gospodarcze na rzecz użytkowników portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy, która polega na umożliwieniu użytkownikom zamieszczania zdjęć ich autorstwa i publicznego udostępniania takich zdjęć na stronach SERWISU TWOJA GALERIA.

§ 3

W ramach świadczenia usługi Wydawnictwo Gospodarcze udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze portalu (w zakresie określonym przez wydawcę) oraz umożliwia przy pomocy odpowiedniego programu zamieszczanie i publiczne udostępnianie zdjęć, na warunkach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4

Usługa będąca przedmiotem niniejszego regulaminu jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

§ 5

Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów, w tym zdjęć na stronie SERWISU TWOJA GALERIA jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Wydawnictwu Górniczemu przysługuje prawo publikowania zamieszczonych przez użytkowników zdjęć, opinii lub komentarzy w Trybunie Górniczej oraz w innych wydawanych przez Wydawnictwo Gospodarcze mediach. Użytkownik portalu publikuje na stronach Twoja Galeria zdjęcia, wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawnictwo Gospodarcze nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 6

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach SERWISU TWOJA GALERIA działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach SERWISU TWOJA GALERIA treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach SERWISU TWOJA GALERIA materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach SERWISU TWOJA GALERIA przekazów reklamowych.
Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać, lub zakłócać funkcjonowanie SERWISU TWOJA GALERIA, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu i ich kont innym użytkownikom.
Użytkownikom zabrania się uprawiania na SERWISIE TWOJA GALERIA działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

§ 7

Wydawnictwo Gospodarcze zastrzega sobie prawo do:

czasowego zablokowania dostępu do wątku lub postu w sytuacji podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub administratora, powzięcia wiadomości, że treść wątku lub postu może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
usuwania treści naruszających postanowienia § 6 niniejszego Regulaminu,
blokowania uczestnictwa w SERWISIE TWOJA GALERIA w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Przy publikacji zamieszczonych przez użytkownika materiałów Wydawnictwo Gospodarcze może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu netTG.pl przy zamieszczaniu materiału.
Na podstawie Ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa Wydawnictwo Gospodarcze może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników SERWISU TWOJA GALERIA sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.|

§ 9

Wydawnictwo Gospodarcze dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Twoja Galeria oraz udzieli użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Wydawnictwo Gospodarcze dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Portalu i ich dostępności przez całą dobę. Wydawnictwo Gospodarcze nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron SERWISU TWOJA GALERIA ze względów technicznych.

§ 10

Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników SERWISU TWOJA GALERIA oraz zasady ochrony prywatności znajdują się w dokumencie OCHRONA PRYWATNOŚCi - publikowany na stronach portalu netTG.pl.

§ 11

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
W razie zmiany lub unieważnienia na skutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla stron.
Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie.

§ 12

Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami.

 

 

 

Partnerzy portalu