Regulamin

Regulamin serwisu netTG.pl Gospodarka i Ludzie 

Właścicielem serwisu netTG.pl Gospodarka i ludzie jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice, tel. 510 094 722 (dalej: Wydawnictwo Gospodarcze lub Spółka).

Korzystanie z Witryny i jej części jest bezpłatne, o ile nie zaznaczono inaczej.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Witrynie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Warunki licencji:

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Wykorzystywanie danych z portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie - ich kopiowanie, powielanie w części lub całości lub zmieniane - wymaga uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa Gospodarczego. Zastrzeżenie to dotyczy również tekstów, zdjęć, filmów wideo, grafik z portalu netTG.pl.

Zainteresowani wykorzystaniem tych materiałów są zobowiązani do złożenia zamówienia u Wydawcy portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie na adres poczty elektronicznej: redakcja@netTG.pl.

Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu, zdjęcia, filmu wideo lub grafiki wraz z licencją do jednorazowego wykorzystania. Forma przekazania zamówionego materiału podlega każdorazowo ustaleniu.

Opłata licencyjna wynosi netto 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy tekst, zdjęcie, film wideo, grafikę. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny materiałów.

Zamówiony materiał zostanie wydany po przekazaniu dowodu wpłaty na adres poczty elektronicznej: redakcja@netTG.pl.

Licencja pozwala na jednorazowe wykorzystanie materiału. Nie skutkuje przekazaniem autorskich praw majątkowych do tych materiałów. Materiał opublikowany przez licencjobiorcę musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub sygnaturą autora oraz nazwą Witryny wydawnictwo-gospodarcze.pl lub Portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych w portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie w całości lub w części bez zgody Administratora lub w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Polityka prywatności:

Wydawnictwo Gospodarcze w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych - działając w tej mierze zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 p79 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 str. 1) oraz w Ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być imprezy organizowane przez Wydawnictwo Gospodarcze oraz przetargi, publikowane w serwisie jak również uzyskanie pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Witrynę wydawnictwo-gospodarcze.pl i Portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Wówczas Użytkownik, wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., jest proszony o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Gospodarcze zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa.

 
Pliki cookies:

Serwis internetowy netTG.pl korzysta z plików cookie - użytkownik poprzez korzystanie z serwisu wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dlatego Wydawnictwo Gospodarcze - wydawca serwisu internetowego netTG.pl oraz właściciel Witryny wydawnictwo-gospodarcze.pl - opracowało poniższe zasady,, które prezentują nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Pliki cookies służą twojej przeglądarce internetowej do przechowywania informacji na temat odwiedzanych stron.

Pliki cookies służą do poprawy działania i wydajności strony.

Zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisów i jego funkcjonalności. Na podstawie danych statystycznych o odwiedzaniu stron oraz akcji podejmowanych przez Użytkownika, możemy dostosować i ulepszać nasze strony do jego potrzeb, zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy z których korzysta.

Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce Użytkownika. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookies. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdują się na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy.

 
Wyłączenie odpowiedzialności:

Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników. 


Zakres udostępniania informacji o użytkowniku:

Jako wydawca portalu netTG.pl i właściciel witryny wydawnictwo-gospodarcze.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

 
Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu netTG.pl i witryny wydawnictwo-gospodarcze.pl:

Rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego i witryny internetowej mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach - wynikających ze zmiany prawa, wpływających na treść Regulaminu - poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach netTG.pl.

 
Kontakt:

W przypadku pytań użytkowników dotyczących dokumentu o ochronie prywatności, warunków korzystania z portalu netTG.pl i witryny wydawnictwo-gospodarcze.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: pomoc@netTG.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników:

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu górniczym netTG.pl, użytkownik powinien dokonać rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwym korzystanie z pełnego dostępu do portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników jest przechowywany na serwerze portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.


Newsletter:

Spółka umożliwia Użytkownikowi w ramach Witryny korzystanie z bezpłatnej usługi newsletter, polegającej na cyklicznym przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej tekstów publikowanych w Witrynie oraz dotyczących jej materiałów promocyjnych (dalej „Usługa Newsletter”) .

W celu skorzystania z Usługi Newsletter Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu rejestracji w Usłudze Newsletter, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usługi Newsletter oraz o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Po wykonaniu powyższych czynności i kliknięciu przycisku „Zapisz się” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny (weryfikacyjny), po którego otwarciu nastąpi rozpoczęcie świadczenia przez Administratora Usługi Newsletter.

Rejestracja w ramach Usługi Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.

Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z naszej listy wysyłkowej. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach Usługi Newslettera.

W przypadku problemów technicznych można poprosić o ręczne usunięcie adresu.

Mailingi są wysyłane automatycznie do wielu użytkowników naraz. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.

Podanie adresu poczty elektronicznej  Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

Aby korzystać z Usługi Newslettera niezbędne jest aktywne konto e-mail i dostęp do Internetu.

Zapisując się na subskrypcję naszego newslettera i jednocześnie akceptując regulamin portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji. W ramach naszych mailingów wysyłane są również informacje komercyjne, zlecane przez naszych partnerów-reklamodawców.


Klauzula informacyjna:

Przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. w celu związanym z uzyskaniem pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie oraz w pozostałych serwisach Wydawnictwa i witrynie wydawnictwo-gospodarcze.pl, odbywa się na podstawie zgody użytkowników wyrażonej podczas rejestracji na portalu, lub wizyty w witrynie wydawnictwo-gospodarcze.pl.

Informacje na temat danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. udzielane są na podstawie wniosku.

W każdej chwili użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice, e-mail:

wydawnictwo@wydawnictwo-gospodarcze.pl, telefon: 510 094 722.

Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Sikora, tel. 690 934 219, e-mail: biuro@sikorakancelaria.pl .

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż korzystanie z pełnego dostępu do treści i usług portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie będzie niemożliwe oraz niemożliwym będzie udział w imprezach organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe, podane w procesie rejestracji, będą przechowywane nie dłużej nie jest to konieczne, tj. przez okres korzystania z pełnego dostępu do portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do zapomnienia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 
Postanowienia końcowe: 


Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika. O jego zmianie Spółka informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.

Spółka jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.

Wszelkie spory pomiędzy Spółka a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.