PARTNERZY:
PATRONATY:

Bernaciak Waldemar
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: LW Bogdanka

Od października 2008 r. do 31 marca 2016 r.  zastępca prezesa ds. handlu i logistyki w Lubelskim Węglu Bogdanka SA.

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1979 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika w zakresie górnictwa i geologii, specjalność: projektowanie i budowa zakładów górniczych. W 2001 r. ukończył Szkołę Controllingu w Katowicach. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach specjalistycznych.

Od początku swojej kariery jest związany z branżą górniczą. W latach 1979-1997 zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Górniczego Wschód i jego następcach prawnych, gdzie pełnił funkcje od stażysty do nadsztygara górniczego (zastępcy kierownika robót górniczych). Od 1997 r., przez 10 lat, pełnił funkcję kierownika Działu Gospodarki Materiałami i Maszynami w Lubelskim Węglu Bogdanka, a w okresie luty-sierpień 2007 kierownika Działu Logistyki. W sierpniu 2007 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa-dyrektora ds. rozbudowy kopalni, handlu i logistyki. Od 11 stycznia 2008 r. przez miesiąc pełnił funkcję p.o. prezesa-dyrektora naczelnego. W dniu 16 lutego 2008 r, powrócił na stanowisko zastępcy prezesa-dyrektora ds. rozbudowy kopalni, handlu i logistyki. Stanowisko to zajmował do 31 marca 2016 r.