Barchański Bronisław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Bronisław Barchański - profesor zwyczajny, związany od początku kariery naukowej z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

Po studiach w AGH odbył staże naukowo-przemysłowe w Austrii oraz w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Rybnickim Okręgu Węglowym. Pracę zawodową rozpoczął jako adiunkt pracę w Wydziale Górniczym krakowskiej AGH.

W 1975 r. obronił pracę doktorską, w 1989 r. uzyskał habilitację, w 1990 r. został docentem. W 1993 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, następnie w 1996 r. profesorem tytularnym, by w roku 2003 zostać profesorem zwyczajnym.

Był prodziekanem Wydziału Górniczego, a przez dwie kadencje również prorektorem. Na rozlicznych stażach naukowo-przemysłowych w Europie i Azji spędził w sumie 75 miesięcy. Pełni obowiązki przewodniczącego komisji ds.szkoleń Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Należy do kilku międzynarodowych organizacji naukowych, a jako przedstawiciel Polski uczestniczy w obradach Światowych Kongresów Górniczych. W swym naukowym dorobku ma ponad 125 artykułów i referatów w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych.

W listopadzie 2015 r. został uhonorowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Górników i Hutników medalem im. Georgiusa Agricoli za wybitne zasługi dla górnictwa i rozwoju współpracy uczelni górniczych.

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.