Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Blaschke Wiesław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Wiesław Blaschke (ur. 10 czerwca 1941 r., zm. 23 lutego 2021 r.) - profesor nauk technicznych. Specjalność: ekonomika pozyskiwania i przetwarzania paliw, gospodarka surowcami mineralnymi, przeróbka surowców mineralnych.

W 1963 ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalnością przeróbka mechaniczna. W 1972 uzyskał na tej uczelni stopień doktora, a w 1983 habilitację. W 2000 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Pracował jako stażysta w kopalni "Ziemowit" w Lędzinach oraz "Wesoła" i "Dębieńsko" oraz w Jastrzębsko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. W 1963 został asystentem w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin AGH. W latach 1974-1976 pełni funkcję dyrektora do spraw nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH. Pracował także w Polskiej Akademii Nauk.

Był wiceprezesem Węglozbytu (1995-1997) oraz doradcą prezesów PAWK-PARG (1997-2003). Następnie został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pełni funkcję profesora, kierując także Zakładem Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (w latach 1988-1993 był w nim zastępcą dyrektora do spraw nauki). W 2004 został doradcą Samoobrony RP ds. górnictwa.

Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Akademii Umiejętności, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, charytatywnej organizacji Lions Club Kraków Stare Miasto). W 2009 został prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Jest autorem ponad 350 publikacji (w tym 40 referatów prezentowanych zagranicą) i 120 opracowań naukowo-badawczych. Pełni wiele funkcji w radach redakcyjnych czasopism: "Przegląd Górniczy", "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", "Polityka Energetyczna", "Technika Poszukiwań Geologicznych", "Czasopismo Techniczne", "Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii", "Biuletyn Górniczy GIPH", "Inżynieria Mineralna".