Słomka Tadeusz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Andrzej Bęben/ARC

Tadeusz Słomka (ur. 27 października 1948 r.) - profesor zwyczajny nauk technicznych. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020. Specjalność: sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka.

W1972 r. ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH
Po ukończeniu studiów w 1976 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych. Pracę doktorską obronił w 1984 r., habilitacyjną w 1996 r.; od 1999 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH.

Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej od 1999 r. Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1996-1999. Dziekan Wydziału w latach 1999-2005. Prorektor ds. Ogólnych 2005-2012.

Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego (2003-), Rady Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji (2002-), Rady Naukowej CHEMKOP Kraków, przewodniczący Konwentu dziekanów Wydziałów związanych z naukami Górniczymi i Geologicznymi (2002-).

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego 1992-1999, przewodniczący Sekcji Geologii Matematycznej i Geoinformatyki 1996-), International Association for Mechanical Geology, International Association for Sedimentology.
Autor ponad 100 publikacji, w tym 2 książek. Promotor prac doktorskich.