PARTNERZY:
PATRONATY:

Rajca-Bisztyga Teresa
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Wiceprezes-dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w spółce Tauron Wydobycie (dawny Południowy Koncern Węglowy).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Przemysłu. Praktykę i doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w elektrowni Jaworzno III.
Z górnictwem związana jest od 1999 r., od momentu powstania ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Pracowała w Południowym Koncernie Energetycznym.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zarządzania projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz studium zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Ponadto zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.