PARTNERZY:
PATRONATY:

Dubiński Józef
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Józef Dubiński (ur. 5 grudnia 1945 r.) przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w geofizyce i geomechanice górniczej oraz ochronie terenów górniczych. Do 20 września 2015 r. był dyrektorem naczelnym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W 1969 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1971 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie uzyskał kolejne stopnie i tytuły naukowe.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r., na podstawie rozprawy "Sejsmiczna metoda wyprzedzającej oceny zagrożenia wstrząsami górniczymi w kopalniach węgla kamiennego". Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1995 r. Od 20 września 2001 r. pełni funkcję naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. 29 czerwca 2012 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Za aktywną działalność zawodową na wielu polach prof. J. Dubiński uzyskał liczne nagrody naukowe, w tym w 2010 roku tytuł Doktora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku na Ukrainie, a także szereg ważnych odznaczeń państwowych i resortowych.

Na wniosek Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Senat AGH uchwałą nr 115/2012, podjętą w dniu 30 maja 2012, nadał mu tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wypromował 8 doktorów nauk technicznych. Współautor 16 patentów. Prezes Oddziału PAN w Katowicach.