PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA, CZWARTA FALA COVID-19 FAKTEM: 13 250 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2; z powodu COVID-19 zmarło 25 osób; 85 700 chorych zmarło od początku pandemii; 3 684 671 Polaków zachorowało od początku pandemii; najwięcej zachorowań w województwach: mazowieckim 2116), śląskim (1638), dolnośląskim (1408), małopolskim (1290); 22 778 łóżek zajętych jest przez pacjentów z COVID19; pod respiratorami przebywa 1989 pacjentów; 616 905 osób na kwarantannie.

Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter


Dyczko Artur
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Od 9 sierpnia 2017 r. do 29 marca 2021 r. wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej do spraw strategii i rozwoju a następnie technicznych i operacyjnych.

Doktor nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Górniczego AGH na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i  Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i  Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w branży wydobywczej i zatrudniony był w KGHM Polska Miedź SA O/ZG Rudna, gdzie pracował do 2001 r. w ruchu zakładu górniczego, kolejno przechodząc wszystkie szczeble od stanowiska stażysty aż do osoby średniego dozoru górniczego. Od 2002 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od lipca 2016 r. zatrudniony w JSW na stanowisku pełnomocnika ds. restrukturyzacji, a następnie dyrektora Bura Strategii i Rozwoju oraz pełnomocnika zarządu ds. produkcji JSW. Od sierpnia 2017 r. do stycznia 2019 r. pełnił w JSW funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, a ostatnio pełnomocnika zarządu ds. strategii i rozwoju spółki.

Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych w obszarze górnictwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy strategii firm wydobywczych oraz budowania ich wartości.

Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi. Uczestniczył i kreował złożone procesy restrukturyzacyjne i efektywnościowe, realizowane w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych w branży wydobywczej, w tym dla: LW Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA, KHW SA, Tauron Wydobycie SA, Polskiej Grupy Górniczej SA i JSW SA. Jest współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu z 2016 r. oraz strategii funkcjonowania GK JSW do roku 2030.

Był konsultantem w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dla dużych korporacji międzynarodowych, takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i  ABB.

W zarządzie odpowiadał za wdrożenie strategii, rozwój, informatyzację, inwestycje i nadzór właścicielski.

Partnerzy portalu