Uszko Marek
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Były wiceprezes Kompanii Węglowej ds. produkcji. Rezygnację złożył 30 maja 2014 r. Stanowisko sprawował do 30 czerwca 2014 r. Był wiceprezesem Kompanii w latach 2003-2006 oraz od 2008 r.

Później był prezesem Kopex Ex-Coal, która to spółka zamierzała wybudować kopalnię węgla kamiennego w Przeciszowie nieopodal Oświęcimia. Od 24 lipca 2019 r. członek zarządu spółki TH-SILESIA w Gliwicach.

Urodził się w 1958 r. Magister inżynier górnik, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w górnictwie, wyceny nieruchomości, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Z górnictwem związany jest od ukończenia studiów wyższych.

Pracował w kopalniach Knurów i Szczygłowice, pełnił funkcję członka zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, prezesa Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych.

Kto jest kim