PARTNERZY:
PATRONATY:

Tajduś Antoni
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Antoni Tajduś (ur. 16 lutego 1949 r.) - profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalność: budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska; budownictwo podziemne, geomechanika, geotechnika, zastosowanie informatyki w geotechnice. Dwukrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej (2005-2012).

W 1973 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (budowa zakładów górniczych). Doktorat w 1979 r., habilitacja w 1990 r.

Od 1973 r. zatrudniony w AGH jako: asystent (1973-1978), adiunkt (1978-1990), profesor nadzwyczajny (od 1990 r.), profesor zwyczajny (od 1998 r.). W latach 1993-1996 prodziekan Wydziału Górniczego. Dziekan Wydziału Górniczego w latach 1996-1999. Prorektor ds. ogólnych (2002-2005). Rektor AGH w latach 2005-2008 oraz 2008-2012.

Przewodniczący sekcji mechaniki skał Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Komitetu Geotechniki i kilku komisji powołanych przez WUG. W 1976 r. odbył staż w Budapeszcie, w 1992 r. w Kolonii. Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na kadencję 2008-2012. Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych 2013-2016.

Doktor honoris causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego w 2002 r. (za zasługi w dziele utrwalania polsko-ukraińskich więzi naukowych w dziedzinie górnictwa i wkład w rozwój kadr naukowych dla Ukrainy na Wydziale Górniczym DIGM). Małopolanin Roku 2009. Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej 2010. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Miszkolcu 2013.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 6 patentów, 200 prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Promotor prac doktorskich.