PARTNERZY:
PATRONATY:

Myrczek Józef
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Józef Myrczek - do 3 sierpnia 2016 r. przewodniczący rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W 1980 r. ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu w zakresie matematyki stosowanej uzyskując tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki. W roku 1984 zdobył tamże stopień naukowy doktora, a następnie w roku 1999 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych. Ma za sobą liczne szkolenia i dodatkowe studia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania ryzykiem, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

W latach 1980-1993 był doktorantem, a następnie adiunktem na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1991-1992 postdoc na University of Houston, Texas. Od roku 1993 do 2005 pracował w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, w którym w latach 2003-2005 wiceprezesem zarządu. W okresie 2005-2011 był członkiem rady nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości SA, w tym jako przewodniczący rady oraz przewodniczący Komitetu Audytu.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ponadto, pełni funkcję prezesa zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach oraz członka rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM SA.