PARTNERZY:
PATRONATY:

Litwa Piotr
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Witold Gałązka/ARC

Były wojewoda śląski. Wcześniej prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Urodził się w 1964 r. w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest także absolwentem podyplomowych studiów problemów prawnych górnictwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Administracji i Prawa w latach 1996-1997.

W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2000 r. obronił pracę doktorską na temat wpływu czynników geotechnicznych na stan zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach chodnikowych, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Pracę w górnictwie węgla kamiennego rozpoczął po studiach w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. W 1992 r. został starszym inspektorem w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach. W 1995 r. zaczął pracować jako główny specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym. Od 1997 r. był wicedyrektorem kolejno w Departamencie Ochrony Zdrowia, Zagrożeń Naturalnych, Bezpieczeństwa Pracy i Szkolenia oraz w Departamencie Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego.

W roku 2000 został powołany na stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu, a następnie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Od 14 stycznia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa WUG. Na prezesa WUG został powołany 1 listopada 2008 r.

12 marca 2014 r. objął urząd wojewody śląskiego. Funkcję tę pełnił do 8 grudnia 2015 r.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń górniczych, w tym także naukowych. Ma uprawnienia kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.