Łukaszczyk Zygmunt
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. Od 19 stycznia 2015 r. do 25 stycznia 2016r . szefował organizacji Euracoal - Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego.

Urodził się 11 czerwca 1961 r. w Żorach.

W 1990 r. został wiceprezydentem a po dwóch latach prezydentem Żor, gdzie ogromnym kłopotem była likwidacja miejscowej kopalni i katastrofalne bezrobocie. Strategia Łukaszczyka pozwoliła miastu wyjść po latach z kryzysu.

Fizyk z wykształcenia (studia skończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śl.) i ekonomista (studia podyplomowe), nauczyciel (w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach).

W 2012 r. obronił doktorat na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W dysertacji wykorzystał doświadczenia zdobyte podczas pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie od 1999 r. odpowiadał za przekształcenia strukturalne a w 2001 r. został wiceprezesem spółki. W JSW był też szefem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej.

W 2006 r. objął prezesurę Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w strukturach JSW.

Zygmunt Łukaszczyk ma uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Po ośmiu latach kierowania miastem, w latach 1998-2002 był przewodniczącym, a od 2006 wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Żorach.

W listopadzie 2007 r. po wyborach parlamentarnych i utworzeniu gabinetu PO-PSL, powierzono mu stanowisko wojewody śląskiego, które piastował przez ponad 6 lat, do marca 2014 r.

W kwietniu tego roku na propozycję powrotu, złożoną przez Jarosława Zagórowskiego, Łukaszczyk został członkiem zarządu ds. rozwoju nowo utworzonej spółki JSW KOKS SA.

Pod koniec września 2014 r. został członkiem rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego i powierzono mu mu pełnienie obowiązków prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego "na okres do 3 miesięcy". 20 października tego samego roku został prezesem KHW, którym był do czerwca 2016 r.

W październiku 2016 r. został dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego - filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.