Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Olszowski Janusz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Janusz Olszowski - prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od stycznia 2016 r. wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL.

Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii, a ponadto Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa.

W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla Janina, Halemba, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w akcjach ratowniczych oraz wizytował wszystkie kopalnie w Polsce. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby. Przez trzy lata pełnił również funkcję Pełnomocnika Prezydenta Rudy Śląskiej ds. górnictwa.

Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo-energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach. Pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Regionalna Rada ds. Energii, Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa, Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Partnerzy portalu