Podsiadło Jerzy
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Były prezes zarządu Węglokoksu SA (wybrany w 2009 r.).

Jest absolwentem byłego Wydziału Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 1978 r. obronił dysertację doktorską pt. "Międzynarodowy podział pracy w polityce i w praktyce gospodarczej Polski".

W 1986 r. podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Od 1988 r. pracował w spółce Stalexport SA jako główny specjalista, a następnie jako dyrektor finansowy-wiceprezes. Od listopada 2001 r. do maja 2002 r. kierował równocześnie hutą Katowice SA i hutą im. T. Sendzimira SA, będąc prezesem ich zarządów. Po połączeniu hut został prezesem holdingu Polskie Huty Stali (przekształconego od 1 stycznia 2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie Huty Stali SA). Od momentu prywatyzacji firmy, w marcu 2004 r., pełnił funkcję wiceprezesa ArcelorMittal Poland SA (a wcześniej Ispat Polska Stal SA i Mittal Steel Poland SA). W grudniu 2008 r. złożył rezygnację z pełnionych funkcji.

Przewodniczący i członek wielu rad nadzorczych. Obecnie kieruje m.in. pracami rady nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach. Członek wielu towarzystw i organizacji biznesowych, m.in. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Katowice.

W latach 2005-2010 doradca Komisji Europejskiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla i Stali.