Pieszczek Marek
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jerzy Chromik/ARC

Od 16 października 2014 r. do 17 czerwca 2016 r. dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła. Wcześniej kierował kopalnią Wieczorek (lipiec 2010 r. - październik 2014 r.).

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1983 r. był związany z kopalnią Wieczorek, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej drabiny zawodowej. W 2008 r. został naczelnym inżynierem w tym zakładzie. Był także dyrektorem kopalni Centrum w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Od marca 2022 r. do marca 2024 r. był wiceprezesem ds. zasobów mieszkaniowych i odwadniania kopalń SRK.

Jest żonaty, ma córkę. Gra w tenisa i uprawia turystykę rowerową.