PARTNERZY:
PATRONATY:

Pasieka Rafał
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Od 4 lipca 2019 r. do 12 lutego 2020 r. był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. handlu.  

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończył również EHSAL Management School w Brukseli uzyskując tytuł Master of Business Administration. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania wartością przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, a w 2009 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym tej uczelni. Ukończył także liczne szkolenia m.in. z zakresu zarządzania.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. W latach 1997-1998 pracował jako manager w Daewoo Handel GmbH. W latach 1998-1999 zatrudniony był na stanowisku dyrektora biura i dyrektora handlowego (polskiego przedstawicielstwa francuskiej spółki LTP Locanord) LTP Polska Sp. z o.o..

W latach 2000-2003 pracował jako Kierownik Zespołu Zakupów PKN Orlen SA a następnie w tej samej spółce w latach 2016-2018 pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. marketingu PKN Orlen SA. Podczas pracy w koncernie paliwowym współtworzył (po połączeniu CPN i Petrochemii Płock) model reorganizacji handlu towarami pozapaliwowymi w sieci detalicznej Koncernu. Zainicjował także ideę i pełnił nadzór nad wdrożeniem platformy komunikacyjnej „Kierunek Orlen”. W latach 2003-2006 pracował w Urzędzie Miasta St. Warszawy zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zamówień Publicznych a następnie pełnił obowiązki dyrektora Biura Prezydenta. W latach 2006-2008 był członkiem Zarządu spółki Ciech SA zajmując się m.in. współtworzeniem dywizji Agro, handlem nawozami i rozpoczęciem akwizycji w dywizji Krzemiany i Szkło. Brał również udział w projekcie akwizycji i restrukturyzacji spółki sodowej US Govora. W latach 2010-2011 był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie a od 2011-2016 pełnił funkcję dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego IPN.

Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, w tym m.in. Zakładów Azotowych w Tarnowie SA, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA miasta st. Warszawy, GZNF Fosfory SA, Alwernia SA, Vitrosilicon SA, Cheman SA, Unipetrol a.s., Chemia.com SA, PLL LOT SA. Pełnił również rolę przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA oraz przewodniczącego Rady Polskiej Fundacji Narodowej.