PARTNERZY:
PATRONATY:

Pikiewicz Justyna
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: WUG

Od 23 lutego 2016 r. do 4 kwietnia 2019 r. dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

Justyna Pikiewicz jest prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 1998 r. do 2010 r. pracowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo w Dziale Zamówień Publicznych, następnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Spraw Osobowych, a od 2007 r. jako zastępca kanclerza.

Pełniła także m.in. funkcję arbitra z listy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W latach 2010-2011, jako ekspert ds. zamówień publicznych, współpracowała z Deloitte Business Consulting w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Katowicach. 

W maju 2011 r. rozpoczęła pracę w Wyższym Urzędzie Górniczym i kierowała Biurem Dyrektora Generalnego, do którego zadań należy całokształt spraw kadrowych, administracyjnych, gospodarczych, transportowych oraz informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych. W lutym 2016 r. została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Wyższego Urzędu Górniczego. Funkcję tę sprawowała do 4 kwietnia 2019 r. 

Ma męża i córkę.