PARTNERZY:
PATRONATY:

Karbownik Andrzej
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Andrzej Karbownik ((ur. 29 marca 1947 r.) - przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w górnictwie i geologii, a także restrukturyzacji przemysłu.

Studia wyższe ukończył na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Pełnił dwukrotnie funkcję dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej , a od września 2008 r. jest rektorem tej uczelni.

W latach 1997-2000 dwukrotnie był prezesem Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. W rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za sektor paliwowo-energetyczny . Od 2007 r. jest prezesem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.