PARTNERZY:
PATRONATY:

Król Krzysztof
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: WUG

Od 30 czerwca 2017 r. jest wiceprezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Krzysztof Król jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w lutym 1987 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa górniczego w specjalności geofizyka górnicza. Tuż po studiach podjął pracę w kopalni Bobrek w Bytomiu na stanowisku specjalisty ds. geofizyki, uzyskując coraz wyższe kwalifikacje zawodowe, aż został nadsztygarem ds. geofizyki. W 1994 r. objął tam stanowisko kierownika Stacji Geofizyki Górniczej.

Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach  w zakresie „Zarządzania finansami przedsiębiorstw” (2000 r.) oraz w zakresie „Zarządzania firmą” (2001 r.) . Zdał także egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (2000 r.).

We wrześniu 2003 r. rozpoczął pracę w OUG w Gliwicach na stanowisku nadinspektora ds. geofizyki, a w październiku 2006 r. w Departamencie Górnictwa WUG na stanowisku głównego specjalisty ds. zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. W okresie od września 2009 r. do stycznia 2010 r. pełnił dodatkowo funkcję rzecznika prasowego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Od października 2009 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa – w zakresie górnictwa odkrywkowego, otworowego i wiertnictwa oraz zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami, a od kwietnia 2014 r. - zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego - w zakresie robót strzałowych, likwidacji zakładów, podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego oraz zagrożeń: metanowego, wyrzutem gazów i skał, pożarowego, klimatycznego, wodnego, wybuchem pyłu węglowego, wykonując w tym czasie, przez ponad pięć miesięcy, obowiązki dyrektora tego departamentu. W czerwcu 2014 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa. Na stanowisko wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego został powołany 30 czerwca 2017 r.

Krzysztof Król posiada stwierdzenia kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierownika działu tąpań, kierownika ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz do wykonywania czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych.
Od roku 2006 jest biegłym sądowym w zakresie górnictwa i geologii oraz prac związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów BHP w górnictwie, w sądach okręgowych w: Gliwicach, Katowicach i Legnicy.

W latach 2008–2013 był zakwalifikowany do grona ekspertów ds. Oceny Projektów Unijnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W listopadzie 2020 r. uzyskał w Głównym Instytucie Górnictwa stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, artykułów, prezentacji i analiz w zakresie zagrożeń naturalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, dotyczących wszystkich rodzajów górnictwa. Jest współautorem, opatentowanej metody „Sposoby obserwacji ścian długich”, za którą otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne”. Między innymi z jego inicjatywy zmodyfikowano w 2007 r. zasady stosowania „Metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego”.

Jest żonaty, ma dwie córki, syna i wnuka. Interesuje się sportem, turystyką i żeglarstwem.