Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Kozłowski Robert
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: JSW

Od 1 kwietnia 2012 r. do 7 września 2015 r. zastępca prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ds. ekonomicznych.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (Szkoły Głównej Planowania i Statystyki) w Warszawie, uzyskał dyplom magistra ekonomii ze specjalnością ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

Ukończył Studium Zarządzania Projektami według standardu IPMA, prowadzone przez ODiTK i BCC, a także kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Posiada dużą wiedzę z zakresu finansów i zarządzania w tradycyjnych sektorach przemysłu o wysokiej kapitałochłonności rozwoju, znajomość rynków kapitałowych, a także duże międzynarodowe doświadczenie menedżerskie w obszarze realizacji projektów przemysłowych z zakresu hutnictwa metali kolorowych i budownictwa podziemnego oraz sprzedaży maszyn, urządzeń i kompletnych linii technologicznych (Brazylia, Afryka Północna, kraje starej Unii Europejskiej).

Był uczestnikiem wielu kursów, stażów i programów szkoleniowych z zakresu finansów, bankowości i zarządzania portfelowego, prowadzonych przez renomowane instytucje finansowe (m.in. American Institute of Banking, The Wharton School of the University of Pennsylvania, SocieteGenerale, Dresdner Bank, Charterhouse, IFF, EVCA), spółki audytorskie i doradztwa podatkowego (Grant Thornton Frąckowiak, Ożóg i Wspólnicy), a także z zakresu zarządzania w sektorach przemysłowych (wielka synteza chemiczna, biopaliwa, energetyka, hutnictwo).

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem strategicznym, fuzjami i przejęciami spółek, finansowaniem projektów inwestycyjnych i turnaround management.

W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił funkcje członka zarządu i dyrektora finansowego w spółkach kapitałowych-zamkniętych funduszach inwestycyjnych oraz spółkach i grupach kapitałowych produkcyjno-handlowych, w tym także w spółkach giełdowych.

Sprawował funkcję nadzoru właścicielskiego, będąc przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, produkcyjnych i handlowych, głównie w tradycyjnych sektorach przemysłu o wysokiej kapitałochłonności rozwoju.