Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Koziura Mirosław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Jarosław Galusek/ARC

Prezes Wyższego Urządu Górniczego od 16 czerwca 2014 r. do 31 maja 2016 r.

Wcześniej był wiceprezesem Urzędu. Po objęciu przez Piotra Litwę stanowiska wojewody wykonywał obowiązki prezesa WUG.

Urodził się 22 listopada 1953 r. w Sosnowcu. W tym mieście ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne. W 1973 r. rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Górniczym o specjalności eksploatacja podziemna złóż. Studia ukończył w 1978 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika.

W latach 1978-1985 pracował jako osoba dozoru w kopalniach Niwka-Modrzejów, Wesoła oraz Generał Zawadzki. Do 1995 r. był zatrudniony w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Sosnowcu, kolejno na stanowiskach nadinspektora i kierownika grupy inspekcyjnej. W 1995 r. przeszedł do pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym - początkowo w Departamencie Warunków Pracy, a następnie w Departamencie Górnictwa, gdzie objął funkcję głównego specjalisty, a w 2000 r., po konkursie - funkcję zastępcy dyrektora.

W toku pracy zawodowej uzyskał stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu robót górniczych oraz kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych. Funkcję wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego sprawował od 1 marca 2008 r. do czerwca 2014 r.