Prenumerata

PRENUMERATA PAPIEROWA (TRADYCYJNA) TRYBUNY GÓRNICZEJ

KWARTALNA:
- I kwartał: 113,10 zł
- II kwartał: 104,40 zł
- III kwartał: 113,10 zł
- IV kwartał: 104,40 zł

WG LICZBY WYDAŃ:
- 5 wydań: 43,50 zł
- 4 wydania: 34,80 zł

MIESIĘCZNA:
- 6 miesięcy: 217,50 zł
- 12 miesięcy: 435 zł

- Cena pojedynczego egzemplarza TG z przesyłką: 8,70 zł.

Jesteś zainteresowany prenumeratą tradycyjną Trybuny Górniczej? formularz > pobierz
Jesteś zainteresowany prenumeratą elektroniczną Trybuny Górniczej? > pokaż

Zamówienia można składać: prenumerata@wydawnictwo-gospodarcze.pl lub na adres: Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice
Aktualne i archiwalne egzemplarze Trybuny Górniczej można także nabyć w siedzibie Wydawnictwa Gospodarczego.
Informacja pod numerem telefonu: 510 094 722, 577 822 411

Podane ceny są kwotami brutto.
Należną kwotę prosimy wpłacić na konto Wydawnictwa Gospodarczego: ING Bank Śląski O/Katowice
90 1050 1214 1000 0007 0002 1686 w terminie podanym na fakturze.