Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Krystek Grzegorz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: PGE

Od 23 grudnia 2013 r. wiceprezes ds. operacyjnych i handlu w Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Od początku kariery zawodowej związany jest z sektorem elektroenergetycznym. Pracował przy największych projektach modernizacji polskiej energetyki w latach 90. oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym, pracując w firmach Westinghouse, Apache Corp., New York State Electric&Gas Corp., Arthur Andersen oraz Vertis Environmental Finance. Realizował transakcje obrotu energią elektryczną oraz kredytami CO2 na rynkach Kalifornii, PJM (Pensylwania-Jersey-Maryland) oraz Nowej Anglii.

Kierował Grupą Energetyczną Elektrim, odpowiadał m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych.

Współpracował z regulatorami w USA, Europie i Polsce, negocjował warunki deregulacji i otwarcia rynków energetycznych, tworzył jednolity i konkurencyjny rynek energii i gazu w Europie. Opracowywał wytyczne i projekty dyrektyw wprowadzających systemy "kolorowych" certyfikatów. Przyczynił się istotnie do rozwoju rynku obrotu uprawnieniami do emisji w Europie i przeprowadzał pionierskie transakcje obrotu jednostkami European Trading Scheme (ETS). Jest współautorem Krajowego Planu Redukcji Emisji.

Zarządzał projektami wdrażania innowacyjnych rozwiązań, zwiększających sprawność procesów technologicznych w energetyce, inwestycjami w nowe technologie i projekty ograniczające emisję. Rozwijał projekty biomasowe oraz projekty Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation) w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Od czterech lat jest związany z PGE SA. W marcu 2010 r. objął funkcję członka rady nadzorczej, a 18 listopada 2013 r. został oddelegowany do wykonywania czynności członka zarządu, wiceprezesa ds. operacyjnych, strategii i rozwoju.