PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytel Jacek
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC/Tauron Wydobycie

Od 4 czerwca 2019 r. pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Tauron Wydobycie. 13 lutego 2021 r. rada nadzorcza powołała go na stanowisko prezesa zarządu Tauron Wydobycie.

Doświadczenie menedżerskie zdobył pracując w zarządach firm z branży chemicznej, paliwowej, przemysłu drzewnego, maszynowego oraz okołogórniczego. Był dyrektorem finansowym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich jak: Energoaparatura PMPG Polskie Media, a także głównym kontrolerem - dyrektorem Biura Controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek koksowniczych oraz branży IT.

Może pochwalić się stworzeniem nowoczesnego controllingu grupy kapitałowej notowanej na GPW, wdrożeniami systemów BI, sporządzeniem strategii dla Fabryki Elementów Złącznych, Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także kierowaniem projektami: poprawy efektywności w spółkach sektora węgla Kamiennego oraz licznymi programami restrukturyzacyjnymi i projektami przejęcia aktywów, czy też pozyskania finansowania. Brał również udział w roadshow w Wielkiej Brytanii i USA w ramach projektu emisji obligacji na rynku High Yield, a także w procesie nadania ratingu przez agencje S&P, Moody’s i Fitch. Swoją wiedzą dzielił się ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, a także na licznych konferencjach i kongresach naukowych.

Po półrocznej pracy na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno–finansowych z dniem 4 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w Tauron Wydobycie. 13 lutego rada nadzorcza spółki powierzyła mu obowiązki prezesa zarządu Tauron Wydobycie.