PARTNERZY:
PATRONATY:

Piontek Barbara
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC-KSSE

Od 1 marca do 9 lipca 2021 r. była prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Dr hab. Barbara Piontek jest ekonomistą, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od wielu lat pełni rolę doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Opublikowała ponad 200 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, praktyczne analizy ekonomiczne i opracowania dla biznesu oraz ekspertyzy dla Sejmu RP i województwa śląskiego.

Pracowała zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako doradca strategiczny w Ministerstwie Cyfryzacji, doradca strategiczny firm badawczo-rozwojowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, polityce gospodarczej, metodyce budowania strategii rozwojowych, zarządzaniu w okresie transformacji, innowacyjności branży energetycznej, zarządzaniu usługami wrażliwymi, procesami restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zarządzaniu rozwojem i przedsiębiorczością lokalną.