Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Mirek Adam
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: WUG

Od 1 marca 2017 r. prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

Dr inż. Adam Mirek od początku całą swoją drogę zawodową związał z górnictwem. Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studiował w latach 1976-1981). W 2001 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie administracji i zarządzania w górnictwie. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Górniczym AGH.

Pracę zawodową  rozpoczął w 1981 r. w kopalni Ziemowit. W latach 1981-1987 pracował jako nadsztygar ds. geofizyki w kopalni Bobrek, a następnie przez 8 lat w kopalni Sośnica, gdzie m.in. organizował, projektował i budował Dział ds. Tąpań. W 1995 r. przeszedł do pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym, gdzie został zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty – kierownika Zespołu ds. Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami. W 2006 r. objął funkcję dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a od 2008 r. zastępcy, a następnie dyrektora Departamentu Górnictwa WUG.

W ramach swoich obowiązków sprawował m.in. nadzór nad zwalczaniem zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Brał też udział w nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Był przedstawicielem Prezesa WUG w komisjach ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, Rudy Miedzi oraz ds. Ochrony Powierzchni. Był członkiem Komisji ds. zagrożeń naturalnych: w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi - przy prezesie WUG.

Wielokrotnie nadzorował akcje ratownicze prowadzone w kopalniach podziemnych po zaistniałych katastrofach górniczych.

Uczestniczył w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i skał oraz związanych z nimi wypadków zbiorowych w kopalniach: Zabrze-Bielszowice (w 1996 r.), Lubin”(w latach: 1998, 1999 i 2003) oraz Rudna (w latach: 1999, 2005, 2007 i 2016).

Od roku 2005 jest biegłym sądowym z zakresu górnictwa i geologii z list Sądów Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach i Legnicy.

W latach 2013-2017 pracował w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG na stanowisku adiunkta – głównego inżyniera ds. geofizyki. W tym czasie opracował i wdrożył do użytku aparaturę sejsmiczną służącą ocenie wielkości drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym.

Od 1 marca 2017 r. jest prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Jest m.in. członkiem Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska oraz członkiem Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu KOMAG. Projektował i wdrażał systemy monitorujące zagrożenia naturalne w górnictwie. Jako autor lub współautor wydał ponad 70 publikacji naukowych z zakresu górnictwa, geomechaniki, geofizyki oraz zagadnień prawnych związanych z górnictwem.

Adam Mirek był wielokrotnie odznaczany. Między innymi otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi (2002)., Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011), Brązową Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa” (2000), Honorową Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP” (2006), Honorowy Sztylet Górniczy (2008), Brązowy Medal CSRG (2000), Srebrny Medal CSRG (2005), Złoty Medal CSRG (2009). Posiada także stopień górniczy Generalny Dyrektor Górnictwa (2017).

Mieszka w Katowicach, ma żonę i dwoje dzieci. Jego hobby to muzyka, historia, poezja i turystyka górska.

Partnerzy portalu
Patronaty portalu