Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Trenczek Stanisław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: EMAG

Były dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, funkcję tę pełnił od 20 maja 2015 r.

Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia inżynierskie) oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia uzupełniające magisterskie) o specjalności techniczna eksploatacja złóż. Stopień naukowy doktora nauk technicznych - w dziedzinie górnictwo i geologia inżynierska i specjalności aerologia górnicza - uzyskał na AGH, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem ponad stu dwudziestu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz ponad stu referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest także współautorem trzech patentów, wykonawcą i kierownikiem ponad dwudziestu projektów badawczych, rozwojowych, strategicznych, strukturalnych, europejskich oraz autorem ponad dwudziestu aplikacji naukowych.

W wydawnictwie EMAG pełni funkcję Sekretarza Rady Programowej oraz Zastępcy redaktora naczelnego czasopisma naukowo-technicznego Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering \\\"MIAG\\\" - Automatyka, Elektronika i Informatyka w Górnictwie (w latach 1962-2014 \\\"Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa\\\"). Prowadzi również działalność poza miejscem pracy. Jest wykładowcą na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Udziela się także w gremiach naukowych - jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach, członkiem Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Aerologii Górniczej przy KG PAN O/Katowice oraz członkiem Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie przy KG PAN O/Katowice.

Jest także uprawnionym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych (zagrożenie pożarowe i wentylacyjne oraz ratownictwo górnicze). Od wielu lat bierze też czynny udział - jako członek - w pracach Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych, a także w pracach specjalistycznych zespołów naukowo-doradczych, powoływanych przez kierowników ruchu zakładu górniczego w przypadku rozwiązywania trudnych problemów związanych z występującym poziomem zagrożeń naturalnych jak i podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Od kilkunastu lat jest też powoływany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do komisji powypadkowych, których zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności takich zdarzeń. W instytucie EMAG pełnił wcześniej funkcje Kierownika Zakładu Naukowego, Sekretarza Naukowego oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych.

Partnerzy portalu
Patronaty portalu