Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Broda Jarosław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Tauron (PW)

Od 8 grudnia 2015 r. do 14 lipca 2020 r. wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia SA.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako radca w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2006-2007, odpowiadał za koordynację wybranych zadań w zakresie konsolidacji sektora, opiniował i przygotowywał analizy w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z zakresem działania ministerstwa.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii w TAURON Polska Energia, gdzie opracował strategię Grupy Kapitałowej, w tym generalną strategię restrukturyzacji oraz odpowiadał za koordynację stanowiska Grupy wobec istotnych projektowanych aktów prawnych. W latach 2008-2012 kierownik projektu w GDF Suez Energia Polska, gdzie operacyjnie koordynował lub uczestniczył w projektach głównie w zakresie prywatyzacji państwowych grup energetycznych. Był także odpowiedzialny za optymalizację projektów rozwoju mocy konwencjonalnych - opracował model biznesowy współpracy z partnerami zewnętrznymi, uczestniczył w negocjacjach dotyczących partnerstwa w realizacji projektów, odpowiadał za koordynację oceny finansowej projektów rozwojowych.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w GDF Suez Energia Polska - Katowice. Był także odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz zarządzał międzynarodowym zespołem wewnętrznym i międzynarodowym zespołem doradców. W latach 2014 -2015 menedżer ds. rozwoju projektów kluczowych w GDF Suez (Branch Energy Europe) odpowiedzialny za realizację projektów M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Jako wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzorował pracę następujących obszarów zarządzania majątkiem, badań i innowacji oraz projektów inwestycyjnych.