Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Buchwald Piotr
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Od 21 czerwca 2016 r. prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Urodził się w 1956 r. Ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu aerologii górniczej i ratownictwa górniczego prowadzonych przez Politechnikę Śląską i AGH w Krakowie. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie aerologii górniczej i bezpieczeństwa. W 2005 r. w Polskiej Fundacji Promocji Kadr ukończył Szkołę Menadżerów w zakresie zarządzania kopalniami i spółkami prawa handlowego w warunkach restrukturyzacji branży górniczej. Ukończył kurs w USA w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania antykryzysowego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w KWK Andaluzja, gdzie przez 16 lat pełnił kolejne stanowiska od nadgórnika do głównego inżyniera wentylacji. Od początku swojej kariery zawodowej, przez 21 lat związany był z ratownictwem górniczym. Dlatego też w 1997 r. przeszedł do pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, pełniąc stanowiska kierownika pogotowia naczelnego inżyniera oraz dyrektora Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. W 2006 r. został powołany na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, które to pełnił do 2008 r.

Od 2004 r. jest wykładowcą w Instytucie Eksploatacji Zakładu Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie górnictwa i geologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jest członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz innych komisji naukowych i branżowych. Do 2010 r. Przewodniczył Polskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Kongresów Górniczych.

W 2008 r. przewodniczył Misji Rządowej do zbadania przez polskich specjalistów przyczyn katastrofy górniczej, jaka miała miejsce w kopalni Zasiadko na Ukrainie, gdzie zginęło 105 górników, w tym ratownicy górniczy.

W lutym 2016 r. został powołany do Rady Górniczej, gdzie powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, a zarazem Szefa Zespołu Górnictwa Podziemnego Rady Górniczej. Rada Górnicza jest ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym dla Ministra Środowiska w zakresie górnictwa i geologii. W zakresie swoich kompetencji Rada Górnicza współpracuje z Ministerstwem Energii.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu artykułów i referatów publikowanych i wygłaszanych na licznych konferencjach naukowych.

Od grudnia 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

Jego hobby to muzyka - uprawia pianistykę jazzową.  Jest także wierny tradycjom Śląska i dlatego stworzył Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda Czernego oraz Piekarski Przegląd Orkiestr Dętych.

Partnerzy portalu