Buchwald Piotr
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Dr inż. Piotr  Buchwald - prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz studia podyplomowe z zakresu aerologii górniczej i ratownictwa górniczego na Politechnice Śląskiej i AGH w Krakowie. W 2002 r.zyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie aerologii górniczej i bezpieczeństwa. Ponadto  ukończył Szkołę Menadżerów w Polskiej Fundacji Promocji Kadr o specjalności zarządzanie kopalniami i spółkami prawa handlowego w warunkach restrukturyzacji branży górniczej, a także kurs w USA w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania antykryzysowego.

Kariera zawodowa:

Po ukończeniu studiów rozpoczął szesnastoletnią pracę zawodową w KWK Andaluzja - od  stanowiska nadgórnika do głównego inżyniera wentylacji. W latach 1997-2006 pracował w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu na stanowiskach: kierownika pogotowia, naczelnego inżyniera, dyrektora Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. Od  początku swojej kariery zawodowej, przez okres 21 lat, związany był z ratownictwem górniczym. W 2006 r. został powołany na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, które pełnił do 2008 r. 

Od 2004 r. jest wykładowcą w Instytucie Eksploatacji Zakładu Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie górnictwa i geologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jest  członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz innych komisji naukowych i branżowych. Do 2010 r. przewodniczył Polskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Kongresów Górniczych. W 2008 r. przewodniczył misji rządowej do zbadania przez polskich specjalistów przyczyn katastrofy górniczej, jaka miała miejsce w kopalni węgla kamiennego im. Zasiadki na Ukrainie, gdzie zginęło 101 górników, w tym ratownicy górniczy.

W 2016 r. został powołany do Rady Górniczej, gdzie sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, a zarazem Szefa Zespołu Górnictwa Podziemnego Rady Górniczej. Rada Górnicza jest ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym dla  ministra. W  czerwcu 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu artykułów i referatów publikowanych oraz wygłaszanych na licznych konferencjach naukowych. Od 2014 r. jest radnym Rady Miasta w Piekarach Śląskich, a  w  latach 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta.

Hobby:

Muzyka, uprawia pianistykę jazzową, a także jest wierny tradycjom Śląska, dlatego powołał do życia Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda Czernego oraz Piekarski Przegląd Orkiestr Dętych.

.