Barszczowska Beata
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

W lutym 2021 r. dr Beata Barszczowska objęła stanowisko wicedyrektora katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Beata Barszczowska jest doktorem nauk ekonomicznych i praktykiem biznesu z kilkunastoletnim stażem pracy w zarządach spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, w zarządzaniu finansami i płynnością finansową, ale przede wszystkim w przeprowadzaniu strukturalnej i antykryzysowej restrukturyzacji.

Jest wiceprezesem i ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Katowicach, a także członkiem Rady Naukowej PTE (kadencja 2021-2026) oraz członkinią Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie.

Autorka publikacji naukowych m.in. z obszaru restrukturyzacji i zarządzania kryzysowego. Zasiadała także w radach nadzorczych m.in. KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu, Walcowanii Rur Silesia SA w Siemianowicach oraz TFS Serwis Sp. z o.o. w Katowicach.

W latach 2017-2020 była wiceprezesem zarządu ds. ekonomiki i finansów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu.