Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Brodziński Sławomir
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Andrzej Bęben/ARC

W latach 2013–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju.

Urodził się w Knurowie w 1950 r. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktor inżynier.

W latach 1974-1983 nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, a potem do 1990 r. adiunkt naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa Komag w Gliwicach. W latach 1980-1981 uczestniczył w reformach akademickich. W 1986 r. wyróżniony zespołową Nagrodą Ministra Przemysłu.

W latach 1989-1990 zatrudniony kontraktowo w Iraku. Od 1991 r. w centralnej administracji rządowej w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach: m.in. dyrektor Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektor gabinetu prezesa oraz dyrektor generalny w latach 1998-2006. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości. W latach 1992-2004 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie oraz sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Następnie dyrektor generalny Głównego Urzędu Statystycznego (2006-2008).

W latach 1995-2009 ukończył kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu administracji, zarządzania jakością i funduszami strukturalnymi. Absolwent Polsko-Holenderskich Europejskich Studiów Podyplomowych (2000).

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów 16 kwietnia 2009 r. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Członek Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w latach 2010-2011. Urzędnik służby cywilnej (2001). Generalny dyrektor górniczy I stopnia.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa.