Baranowski Henryk
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Prezes zarządu PGE od 31 marca 2016 r. do 19 lutego 2020 r. 

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.

W latach 2013-2015 pracował jako dyrektor ds. Rrozwoju biznesu, a następnie jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu sektora energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był wiceprezesem zarządu PGE, a w latach 2001-2006 prezesem zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w której zajmował m.in. stanowisko dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.