Horst Rajmund
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Od 13 stycznia 2020 r. wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji. 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Techniki Eksploatacji Złóż, Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych. 

Drogę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery - od górnika do kierownika działu górniczego. Następnie pracował w kopalni Ziemowit na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz dyrektora Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. 17 marca 2017 r. został dyrektorem kopalni Piast-Ziemowit.