Heryszek Tomasz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Od 1 czerwca 2019 r. prezes Grupy Węglokoks. Od 12 maja 2016 r. do 31 maja 2019 r. był wieprezesem Grupy ds. handlowych. 

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 r. w murach SGH obronił rozprawę doktorską. Uczestnik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od wielu lat zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek oraz organizacji gospodarczych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym w sektorze produkcji i usług, analizach strategicznych oraz badaniu efektywności narzędzi marketingowych i konsumpcji. Z sukcesem odpowiadał za Efficient Consumer Response, budowę i realizację strategii, sprzedaż i marketing brandów na wielu rynkach B2B oraz B2C.

Autor i współautor książek, monografii i artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem i rynkiem. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących zarządzania, rynku i konsumpcji. Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Członek Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.