Hereźniak Włodzimierz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Od 1 sierpnia 2019 r. do 18 stycznia 2021 r. prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 5 maja do 9 lipca 2021 r. wiceprezes JSW ds. handlu.

Absolwent Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. jako pracownik techniczny i naukowy zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

W latach 1982-1993 rozpoczął pracę w górnictwie, w kopalni Knurów począwszy od stanowiska sztygara do głównego inżyniera. Następnie objął funkcję prezesa Węglokop Sp. z o.o. oraz był z-cą dyrektora Biura ds. Marketingu w Gliwickiej Spółce Węglowej SA.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu m. in. takimi spółkami jak: Węglozbyt SA, Remkoks Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Polski Koks SA oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA.

Od stycznia 2016 r. do lipca 2019 r. był wiceprezesem Tauron Ciepło. Od 1 sierpnia 2019 r. do 18 stycznia 2021 r. był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W czasie swojej kariery zawodowej był członkiem wielu rad nadzorczych i ich przewodniczącym, m.in. Haldex SA, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa SA, C&C GmbH Duisburg.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych w kraju i za granicą.