Hardygóra Monika
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Profesor Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra urodziła się w 1951 r. W 1974 r. ukończyła studia na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Na tym samym Wydziale obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1989 r., a tytuł profesora w 1997 r. Jest autorką lub współautorką ponad 395 prac, w tym 92 artykułów, 142 referatów konferencyjnych, 2 książek, 6 patentów oraz ponad 200 prac badawczych, wykonanych na potrzeby przemysłu, głównie wydobywczego.

Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w strukturach Politechniki Wrocławskiej, a także poza nią. W latach 1996-2002 była dziekanem Wydziału Górniczego, a w latach 2005-2008 zajmowała stanowisko prorektora. W 2016 r. została wybrana po raz kolejny na dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wrocławskiej uczelni. W latach 2009-2016 była prezesem Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM Cuprum. Jest także członkiem rady naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Za swą działalność akademicką otrzymała wiele prestiżowych nagród i odznaczeń, a także tytuł doktora honoris causa, nadany przez Uniwersytet w Petroszanach (Rumunia). Poza pracą zawodową jest pasjonatką podróży, wspinaczki górskiej, nurkowania oraz narciarstwa. Odwiedziła ponad siedemdziesiąt krajów, wspięła się na pięć pięciotysięczników, a także nurkowała na sześciu rafach koralowych.