Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Gawęda Adam
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Maciej Dorosiński

Od listopada 2019 r. do 27 marca 2020 r. był wiceministrem aktywów państwowych i pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Od lipca 2019 r. do listopada 2019 r. był wiceministrem energii i także pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

W wyborach parlamentarnych w 2019 dostał się z listy PiS do Sejmu RP w okręgu nr 30, otrzymując 26 291 głosów.

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach. Mieszka w Syryni w gminie Lubomia, w powiecie wodzisławskim. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górnictwa i Geologii, ekspert polityki surowcowo-energetycznej, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Od 1994 r. do 2007 r. pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych: był koordynatorem Biura Strategii, koordynatorem Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, w kopalni pełnomocnikiem dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefem inwestycji i ochrony środowiska, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych.

Wcześniej pracował na stanowiskach: nadgórnika, sztygara zmianowego i starszego inspektora przygotowania produkcji.

Brał udział w opracowaniu planów ruchu, planów inwestycyjnych, dokumentacji i strategii. Monitorował elementy otoczenia polskiego górnictwa, przygotował raport o jego stanie wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył min. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał udział w projekcie pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Posiada doświadczenie menedżerskie, samorządowe i parlamentarne. Był prezesem klubu sportowego.

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, a w II kadencji wiceprzewodniczącym rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska. Organizator licznych konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną oraz rozwój województwa śląskiego w symbiozie z górnictwem. Skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

Żona posła Gawędy - Ewa jest senatorem. Została wybrana do izby wyższej polskiego parlamentu w wyborach w 2019 r. Z zawodu jest fotografem i i nauczycielem zawodu. Córka Paulina jest magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.