Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Wróbel Jerzy
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Do 13 kwietnia 2015 r. był wiceprezesem i dyrektorem ds. technicznych w spółce Tauron Wydobycie (dawny Południowy Koncern Węglowy).

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Wydziału Górnictwa i Geologii na kierunku technika podziemnej eksploatacji złóż. Dla podniesienia swoich kwalifikacji w 1996 r. ukończył podyplomowo w Akademii Górniczo-Hutniczej zarządzanie w górnictwie oraz na Politechnice Śląskiej kierunek zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.

Pracę w przemyśle górniczym rozpoczął w kopalni Czeczott, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stażysty do dyrektora kopalni - kierownika ruchu zakładu górniczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również, pracując w Biurze Produkcji i Rozwoju Nadwiślańskiej Spółki Węglowej oraz Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych i Zakładzie Zagospodarowania Mienia.

W 2000 r. objął stanowisko dyrektora kopalni Janina w Libiążu, a po jej przekształceniach organizacyjnych, od kwietnia 2004 r. pełnił funkcję prezesa Zakładu Górniczo-Energetycznego Janina.

Od 1 lipca 2005 r. do 9 grudnia 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa-dyrektora ds. handlowych Południowego Koncernu Węglowego. Od 10 grudnia 2011 r. objął stanowisko wiceprezesa-dyrektora ds. technicznych w Południowym Koncernie Węglowym.

Partnerzy portalu