Janczewski Jerzy
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Jerzy Janczewski - od 1 maja 2016 r. do 16 lutego 2024 r. był wiceprezesem ds. pracowniczych w zarządzie Polskiej Grupy Górniczej.

Jest absolwentem technikum budowy okrętów w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku ekonomia.

Ukończył także VIII Szkołę Menedżerów w zakresie zarządzania procesami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Uczestnik warsztatów menedżerskich "Psychologiczne aspekty zarządzania zmianami oraz budowania skutecznego zespołu pracowniczego" oraz licznych seminariów i szkoleń, dotyczących m.in. dialogu dwustronnego.

Pracę w górnictwie rozpoczął w 1978 roku od stanowiska elektryka pod ziemią. W późniejszych latach pełnił m. in. funkcje kierownika działu płac i norm oraz dyrektora do spraw pracy kopalni Jankowice. W Kompanii Węglowej pracował na stanowisku pełnomocnika zarządu, p.o. dyrektora pionu ds. pracy.