Załoziński Radosław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Od 4 lipca 2019 r. do 29 marca 2021 r. był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. Brał także udział w programie Executive Academy we współpracy z IMD Business School w Lozannie, Colorado School of Mine oraz KGHM. Jest specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, organizowania finansowania dłużnego, handlu oraz trade finance.

Od początku swojej kariery zawodowej był związany z przemysłem wydobywczym. Pracę rozpoczął w 1999 roku w KGHM Polska Miedź SA, gdzie początkowo był zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty ds. sprzedaży. Od 2005 r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Ryzyka gdzie odpowiadał między innymi za analizę rynków finansowych, w tym przede wszystkim lokalnego rynku walutowego oraz rozwój procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od 2010 do 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym gdzie odpowiadał za front i middle office a także za zarządzanie zespołem zajmującym się zabezpieczeniem wielomiliardowej ekspozycji związanej z udzielanym kredytem kupieckim. Od połowy 2016 do 2018 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego ds. finansów i zarządzania ryzykiem odpowiadając za zabezpieczenie płynności finansowej dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem rynkowym (hedging) i kredytowym.

Podczas pracy w KGHM uczestniczył w wielu projektach związanych m.in. ze stworzeniem pierwszego w Polsce systemowego rozwiązania umożliwiającego zarządzania ryzykiem rynkowym na poziomie globalnym w związku z przejęciem spółki Quadra FNX z Kanady, opiniowaniem i negocjowaniem wielu umów finansowania w Grupie Kapitałowej KGHM, negocjowaniem restrukturyzacji project finance dla Sierra Gorda SCM z bankami japońskimi oraz partnerami wspólnego przedsięwzięcia (Grupa Sumitomo).

Od lutego 2019 r. do początku lipca 2019 r. pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA odpowiadając za koordynację pracy pionu ekonomicznego. W tym czasie zajmował się m.in. koordynacją prac zamykających proces negocjacji umowy kredytu konsorcjalnego z bankami finansującymi GK JSW oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla JSW SA i JSW Koks.