PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza po 23 latach pracy na dole
WITAM. PRACUJĘ AKTUALNIE W KOPALNI. MAM 56 LAT ŻYCIA I 23 LATA PRACY W KOPALNI NA DOLE W ODDZIAŁACH POZAPRZODKOWYCH. MÓJ OGÓLNY STAŻ PRACY TO 40 LAT. CHCIAŁBYM PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ. PISZE PANI ŻE W WIEKU 55 LAT I 10 LATACH PRACY NA DOLE ORAZ W WIEKU 50 LAT I 15 LATACH PRACY W KOPALNI MOŻNA SIE UBIEGAĆ O EMERYTURĘ. ROZUMIEM ŻE JA SPEŁNIAM WARUNKI ABY ODEJŚC NA EMERYTURE NAJLEPIEJ GÓRNICZĄ. CO PANI O TYM SĄDZI? I JESZCZE CZY CHOROBOWE W CZASIE PRACY NA KOPALNI TRZEBA ODRABIAĆ JEŻELI MINEŁO MI JUŻ 56 LAT ŻYCIA? POZDRAWIAM KAZIMIERZ
Ekspert ZUS odpowiada:
Aby przejść na emeryturę górniczą w wieku 55 lat, trzeba spełnić łącznie 2 warunki: 1. udokumentować 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej z pracą górniczą, 2. a w tym co najmniej 10 lat tzw. czystej pracy górniczej, czyli wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Natomiast aby przejść na emeryturę w wieku 50 lat, w tym ogólnym stażu 25 lat pracy górniczej łącznie z pracą równorzędną trzeba mieć min. 15 lat czystej pracy górniczej. Innymi słowy, osoba, która posiada tylko 10 lat pracy górniczej będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 55 lat, jeśli dodatkowo uzupełni wymagany staż okresem 15 lat pracy równorzędnej. I analogicznie, górnik, który posiada tylko 15 lat pracy górniczej będzie mógł przejść na emeryturę w wieku 50 lat, jeśli dodatkowo posiada 10 lat pracy równorzędnej. Zatem, w Pana przypadku, posiadanie 23 lat pracy dołowej nie wystarcza do emerytury górniczej. Do uzupełnienia do pełnych 25 lat pracy górniczej można przyjąć także dniówki przodkowe tzw. półtorakrotne, jeżeli takie Pan posiada oraz okresy pracy tzw. mieszanej, wykonywanej częściowo pod ziemią i na powierzchni (np. maszynista wyciągowy). Ponadto także okresy pracy równorzędnej takie jak: - zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu, - zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. W porównaniu ze stanem poprzednim nie ma obecnie dodatkowej możliwości, że przejście do innej pracy nastąpiło na skutek wyboru lub zlecenia jednostki nadrzędnej. W przypadku, gdy dana osoba nie spełnia warunków do emerytury górniczej, a posiada co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, możliwe jest obniżenie powszechnego wieku emerytalnego (65 lat) o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy (nie więcej jednak niż o 15 lat). Taką możliwość mają jednak tylko te osoby, które na dzień 31.12.1998r. posiadają 25 lat okresów zatrudnienia, w tym przynajmniej 5 lat pracy górniczej. Okresy niezdolności do pracy nie są ani pracą górniczą, ani pracą równorzędną, bez względu na wiek górnika. Aby uzyskać szczegółową informację, kiedy i jakie uprawnienia emerytalne przysługują w Pana konkretnym przypadku, proponuję by złożył Pan wniosek o rozpatrzenie uprawnień do emerytury w swoim oddziale ZUS, który dokona oceny całości dokumentacji i wyda stosowną decyzję, ponadto na Pana pisemny wniosek udzieli wszelkich wyjaśnień.