Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Liczenie dniówek 1,8
Witam, mam pytanie w sprawie dniówek 1,8. Jak sie ma przelicznik dniówek do miesiecy? Ile trzeba mieć dniówek 1,8 w miesiącu lub roku aby on był zaliczony jako pełny miesiąc lub rok? Chodzi mi jak obliczyć te 300 miesiecy dniówek 1,8.
Ekspert ZUS odpowiada:
W załączniku do karty ewidencyjnej pracownika pracodawca zapisuje liczbę przepracowanych dniówek w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym, zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, a do wysokości uwzględnianych z przelicznikiem 1,8. Przy ustalaniu prawa i wysokości górniczej emerytury takie dniówki sumuje się z całego okresu pracy, w którym zostały przepracowane. Następnie, w przypadku zatrudnienia podanego w dniówkach roboczych, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed 1 stycznia 1981r. - 25 dni roboczych. Przy obliczeniach należy zwracać uwagę na faktyczny okres pracy, w którym wykonywane były dniówki 1,8. Jeśli przeliczając dniówki na miesiące otrzymamy liczbę miesięcy większą, niż faktyczny czas pracy, to liczba ta zostanie ograniczona. Przykładowo, jeżeli pracownik w danym okresie pracy np. w czasie 12 miesięcy, od 1.01.2013r. do 31.12. 2013r. - przepracował 300 dniówek zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym, to po przeliczeniu na miesiące (300 : 22) otrzymamy okres 13 miesięcy i 14 dni. Ponieważ wyliczony okres 13 miesięcy i 14 dni jest dłuższy, niż faktyczny okres pracy (12 miesięcy), w którym przepracowane zostały te dniówki – podlega on ograniczeniu do tych 12 miesięcy. W tym przypadku przelicznik 1,8 zostanie zastosowany w stosunku do 12 miesięcy. Natomiast, gdyby pracownik w danym okresie pracy np. 19 miesięcy, od 1.06.2012r. do 31.12.2013r., przepracował 300 dniówek zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym, to po przeliczeniu na miesiące (300 : 22) otrzymany okres 13 miesięcy i 14 dni nie przekracza faktycznego czasu, w którym przepracowane zostały te dniówki i wówczas przelicznik 1,8 zostanie zastosowany do całych 13 miesięcy. I jeszcze jeden przykład: Górnik pracuje pod ziemią, w przodku 25 lat, od 01.01.1989r. do 31.12.2013r. W tym czasie przepracował 6700 dniówek z przelicznikiem 1,8. Zatem, przeliczając na miesiące, otrzymujemy 304 miesiące i 12 dni. Jednak przelicznik 1,8 zastosujemy tylko do 300 miesięcy, bo właśnie w takim faktycznym czasie przepracowane zostały te dniówki – 25 lat to właśnie 300 miesięcy.