Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza na wiek 50 lat po przepracowaniu co najmniej 15 lat(przeliczanie dniówek 1.8 1.5)
Proszę mi odpisać, czy dobrze rozumiem obliczanie dniówek przez ZUS. Muszę pracować co najmniej 15 lat w górnictwie, ale po przeliczeniu dniówek musi wyjść co najmniej 25 lat, czyli np: miesiąc według ZUS 22 dni, co daje 264 dni rok. 1000 dniówek 1,8 = 1800/264 dni rok=6 lat 8 miesięcy1000 dniówek 1.5= 1500/264 dni rok=5 lat 7 miesięcy co daje 1000 1.8+1000 1.5=12 lat i 3 miesiące. I w ten sposób po przepracowaniu więcej niż 15 lat w górnictwie po przeliczeniu musi wyjść co najmniej 25 lat lub 3700x1,8=6660/264=25 lat 2 miesiące i emerytura tak?Oczywiście jeszcze powyżej 10 lat pracy poza kopalnią w nieszczególnych warunkach. Chorobowe odlicza ZUS dniówkę 1,5 czy 1,8?
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura ze względu na wiek 50 lat przysługuje pracownikowi, który udowodni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej (dotyczy zatrudnienia w urzędach górniczych związanego z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych oraz innej pracy poza górnictwem do 5 lat, w związku z likwidacją zakładu górniczego), a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Okres 15 lat dotyczy pracy liczonej pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne. Przykład: Okres pracy – górnik pod ziemią: 01.09.1997r. – 31.10.2014r. = 17 lat, 2 miesiące, 0 dni. W powyższym okresie górnik przepracował: 2120 dniówek przodkowych (półtorakrotnych)= 2120 : 22= 96 miesięcy : 12 = 8 lat i 8 dni (8 x 12 x 22 = 2112; 2120 – 2112 = 8) Do odliczenia pozostają okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą np. w ilości: 1 miesiąc i 15 dni. Z okresu pracy górniczej wynoszącego 17 lat i 2 miesiące, należy zatem odliczyć okres niezdolności do pracy – 1 miesiąc i 15 dni, pozostaje więc okres pracy górniczej: 17 lat, 0 miesięcy, 15 dni. Z okresu pracy wyrażonego w dniówkach zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym tj. z 8 lat i 8 dni należy obliczyć połowę, czyli 4 lat, 0 miesięcy, 4 dni. I dodać ją do wyliczonego wcześniej okresu pracy górniczej. Zatem po zsumowaniu otrzymujemy łączny okres pracy górniczej: 21 lat, 0 miesięcy, 19 dni. Należy pamiętać, że do 25-letniego okresu pracy górniczej i równorzędnej nie możemy uwzględnić innej pracy niż praca, która została w ustawie emerytalnej uznana za pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą. Przedstawiony algorytm wyliczenia uwzględniający miesiąc jako 22 dni, dotyczy tylko okresów pracy tzw. przodkowej, dla której pracodawca podaje łączną liczbę zaewidencjonowanych dniówek i które do ustalenia prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym (1 rok takiej pracy będzie liczony jako 1 rok i 6 miesięcy). Przelicznik 1,8 dotyczy sposobu wyliczenia wysokości górniczej emerytury, podobnie jak przelicznik 1,5 i nie należy ich mylić z dniówkami lub okresami, które zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do emerytury.