Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza - ponowne przeliczenie
Dzień dobry Jestem na emeryturze górniczej (25 lat na dole) od 2003 roku, czyli 11 lat. Czy mogę w ZUS poprosić o ponowne przeliczenie mi emerytury? Teraz ma 56 lat życia. Jeżeli przy nowym naliczeniu wyjdzie kwota niższa, to zostanę przy dotychczasowym naliczeniu emerytury z 2003 roku? serdecznie pozdrawiam: Mieczyslaw
Ekspert ZUS odpowiada:
W przypadku uzyskania uprawnień do emerytury wcześniejszej (np. emerytury górniczej bez względu na wiek) ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem o ustalenie uprawnień do kolejnej emerytury w następujących przypadkach: - jeżeli po uzyskaniu uprawnień do emerytury wcześniejszej przepracował co najmniej 30 miesięcy, może wystąpić z wnioskiem o ustalenie emerytury w nowej wysokości z uwzględnieniem kwoty bazowej, obowiązującej w dacie ponownego wniosku, - gdy ukończy powszechny wiek emerytalny, wynoszący dla mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953r. 67 lat (wówczas emerytura będzie wyliczona wg. nowych zasad, z uwzględnieniem wartości kapitału początkowego, oraz sumy zwaloryzowanych składek, zgromadzonych na koncie ubezpieczonego); - w chwili ukończenia wieku 60 lat, jednak ubezpieczony musi spełnić łącznie następujące warunki tj. posiadać na dzień 31.12.1998r. 25 lat pracy, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Jeżeli w opisanych wyżej przypadkach ustalona na nowo emerytura byłaby niekorzystna, czyli niższa od aktualnie wypłacanej, to ZUS z urzędu nadal będzie wypłacał świadczenie korzystniejsze tj. emeryturę górniczą w dotychczasowej wysokości. Podsumowując, jeśli po przejściu na emeryturę pracował Pan przez 30 m-cy, to zasadne jest wystąpienie z wnioskiem do ZUS. Jeśli natomiast Pan nie pracował, to nowe wyliczenie będzie w Pana przypadku możliwe z chwilą osiągnięcia wieku 67 lat. W przypadku, gdy to wyliczenie będzie niekorzystne, ZUS w dalszym ciągu będzie wypłacał emeryturę dotychczasową.