PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Służba wojskowa a emerytura górnicza
Witam, w mojej "decyzji" chyba brakuje okresu składkowego z art. 6 ust.4 ustawy - czyli służby wojskowej. Czy to trzeba udokumentować ? Czy do górniczej emerytury się nie zalicza ? Ale to chyba jeszcze zasady ogólne i powinny te lata w jakiś sposób być doliczone. Czy dobrze myślę ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Okres pełnienia służby wojskowej jest okresem składkowym, który przy emeryturach na zasadach ogólnych ma wpływ zarówno na prawo do świadczenia oraz na jego wysokość. Natomiast w przypadku emerytur górniczych prawo do emerytury zależy wyłącznie od okresów pracy górniczej, do których obecnie nie wlicza się czasu pełnienia służby wojskowej. Ale już przy ustalaniu wysokości emerytury górniczej okres ten jest uwzględniany jako okres składkowy, czyli ze wskaźnikiem 1,3% za każdy miesiąc pełnienia służby. Aby jednak ZUS mógł uwzględnić okres pełnienia służby wojskowej, osoba zainteresowana musi dostarczyć odpowiednie dokumenty – czyli książeczkę wojskową (albo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu) lub zaświadczenie wydane przez Wojskową Komisję Uzupełnień. Jeśli więc do wniosku o emeryturę nie dołączył Pan tych dokumentów, zawsze może Pan wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczenia, uzupełniając niezbędną dokumentację – ZUS na tej podstawie przeliczy świadczenie i będzie je wypłacał w nowej wysokości od daty złożenia wniosku o przeliczenie.