PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura pomostowa kwk, dniówki 1.5
Maż pracował 16lat 2mce w KWK Ziemowit 26.09.1983-29.11.1999r. Niestety miał kalendarzowo liczone 567dni choroby i 29 dni opieki nad dzieckiem. Jednocześnie z wykazu dniówek 1.5krotnych wynika, że miał ich 1796. Jak mamy liczyć, czy przysługuje mu emerytura pomostowa - czy spełnia te wymagane 15lat w warunkach szkodliwych? Czy te dniówki 1.5krotne "dodają" lat pracy w tych warunkach? Mąż na jesień br kończy 60 lat i bardzo chciałby przejść na emeryturę pomostową, ma ponad 40 lat stażu pracy w ogóle. Nawet radca prawny nie wie, jak to liczyć. Bardzo prosimy o wsparcie.
Ekspert ZUS odpowiada:
O dniówkach pod ziemią, liczonych w wymiarze półtorakrotnym mówimy wyłącznie przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej w wieku 50 lub 55 lat. Przy emeryturach pomostowych nie ma możliwości zaliczania okresów pracy pod ziemią w wymiarze 1,5. Aby mieć konkretną odpowiedź, czy spełnione są warunki do jakiegokolwiek świadczenia, należy wystąpić do ZUS z wnioskiem o dane świadczenie. Dopiero na podstawie analizy całości sprawy możliwe jest wydanie stosownej decyzji, w której Zakład przyznaje bądź odmawia prawa do świadczenia i podaje, jakie warunki zostały spełnione, a które nie.