PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza
Proszę o odpowiedź na następujące pytania. 1. Wiem, że do wyliczenia emerytury górniczej brane są pod uwagę okresy pracy poza górnictwem. Mam za sobą kilka lat służby jako żołnierz zawodowy. Czy ten okres jest liczony jak normalna praca, czy też inaczej? 2. Czy prawdą jest, że szykowane są zmiany wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, wynoszącego obecnie 250%, na mniejszy?
Ekspert ZUS odpowiada:
Okres zawodowej służby wojskowej może zostać zaliczony do wyliczenia wysokości emerytury górniczej jako okres składkowy pod warunkiem, że nie nabędzie Pan z tego tytułu prawa do emerytury z MSWiA. Wysokość oraz prawo do świadczeń ustalamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy emerytalnej wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może przekraczać 250 %. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest wykonawcą obowiązujących przepisów, nie uchwala ich, wobec czego nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Pana pytanie o ewentualne zmiany dot. wskaźnika wysokości podstawy wymiaru.