PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Przedłużenie renty z powodu choroby zawodowej
renta z powodu choroby zawodowej kończy mi się w czerwcu 2024 r. Miałem przyznaną na 5 lat, z powodu pylicy płuc. Wiadomo że tą chorobę ma się do końca życia. Jakie czynności muszę znowu wykonać, czy muszę zaś pisać do inspektora sanitarnego o wydanie opinii, czy tylko do ZUSu?
Ekspert ZUS odpowiada:
W celu przedłużenia prawa do renty z tyt. choroby zawodowej należy złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9). Takie zaświadczenie wydaje lekarz prowadzący. W przypadku przedłużenia renty nie ma potrzeby ponownego zwracania się do państwowego inspektora sanitarnego o wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. Ten dokument znajduje się już w aktach sprawy.